Terningen Nettverk

Visuell identitet

Visuell identitet for Terningen Nettverk

Terningen Nettverk er en ideell forening bestående av private bedrifter, offentlige virksomheter og frivillige organisasjoner. Det overordnede målet for foreningen er å bidra til bedre folkehelse gjennom å samarbeide om kompetanseutvikling, forskning og innovasjon. 

Spire har laget en visuell identitet for Terningen Nettverk som reflekterer disse verdiene, og den skal bidra til å forsterke den visuelle kommunikasjonen for å nå deres målsetning.