Kommunikasjonsstrategi

Hvordan skal bedriften din framstå og kommunisere med omgivelsene?

Har du og din bedrift et bevisst forhold til det, eller blir det som det blir og veien blir til mens dere går?

1. Ha en plan 

Effektiv markedskommunikasjon krever en gjennomarbeidet og overordnet plan i et langsiktig perspektiv, nemlig en kommunikasjonsstrategi.

Start med å kartlegge din bedrifts nåværende posisjon og definer ønsket posisjon, altså hvor er du og hvor skal du. Videre må du identifisere forskjellen mellom nåværende og ønsket posisjon. Hva skal til for å tette gapet mellom nåværende og ønsket situasjon? Gjennomfør en SWOT-analyse i arbeidet for kommunikasjonsstrategien.

 

2. Definer kjerneverdiene dine og ditt løfte til omgivelsene 

Sammen med kommunikasjonsstrategien anbefaler vi at det utarbeides en kommunikasjonsplattform, også kalt merkevareplattform. Den skal være et styringsverktøy på veien for å nå målene som er satt for å oppnå ønsket situasjon. God omdømmebygging ligger i atferd, i kommunikasjon og bedriftens evne til å etablere gode relasjoner til omverdenen. Kommunikasjonsplattformen består av løfte, grunnverdier, dette driver vi med (rasjonelle argumenter) og slik vil vi framstå (emosjonelle argumenter).

  


Plattformen skal benyttes som en mal for å sikre at en sier de riktige tingene, på en riktig måte, og med et underbyggende formspråk.

Verdiene summerer innholdet vi ønsker at målgruppene skal assosiere og forbinde med bedriften. Når den overordnede kommunikasjonsstrategien er definert, kan du planlegge kampanje- og aktivitetsplaner, årshjul og konkrete tiltak.

 

3. Hva skal bedriften si til hvem i hvilke kanaler for å oppnå ønsket effekt og målsetting.

Et godt og kreativt konsept skal sikre en helthetlig kommunikasjon på tvers av kanaler og sikre at budskapet får gjennomslag. Budskapsutformingen må tilpasses målgruppe og kanal.

  • Definer kommunikasjonsmål og sett tydelige KPIer
  • Jobb med budskapsutforming og dramatisering
  • Definer målgruppe(r), hvem skal du nå?
  • Velg kanal(er) og prioriter, hvilke(n) kanaler egner seg best?  

Trenger du og din bedrift hjelp til å utarbeide kommunikasjonsstrategi, kommunikasjonsplattform eller kreative konsept så er du velkommen til å ta kontakt med oss.

 

Få hjelp med kommunikasjonsstrategien

 

Marianne S. Sletten

Relaterte artikler:

Visuell profil

Nettside prosess

Sosiale medier