Visuell profil

Hvorfor det er viktig med en gjennomgående visuell profil

Visste du at man husker 80% av det du ser og bare 20% av det du leser? En god visuell identitet kan være avgjørende for om mottaker legger merke til nettopp din bedrift.

Visuell profil, også kalt grafisk profil eller visuell identitet er alt en bedrift står for, og alt det en bedrift ønsker å formidle. For å nå ut til ønsket målgruppe må man altså være tydelig på hvem man er. En visuell identitet handler derfor ikke bare om et godt førsteinntrykk, men et helhetsinntrykk, noe som skapes dersom bedriften er gjenkjennelig og klarer å skape troverdighet.

I og med at en visuell identitet fungerer som bedriftens ansikt utad, er det viktig at alle de visuelle elementene som bedriften benytter seg av står i stil med hverandre. Dette blir samlet i en designmanual, et dokument, med retningslinjer for hvordan man skal bruke de ulike elementene.

Dette kan gjelde alt fra logo, bruk av farger, fonter, fotostil, nettside, ordlyd, arbeidsklær, visittkort og konvolutter m.m. Til og med sosiale medier bør uttrykke det samme fra bedriften, slik at man ikke er i tvil om hvem som er avsender.

Ved å gjennomføre dette – vil det gi deg et konkurransefortrinn i møte med eksisterende og nye kunder, og du vil bli oppfattet som en solid og profesjonell aktør.

En visuell profil skal gjenspeile blant annet hva bedriften driver med, og ofte også hvilken bransje den er en del av – samtidig som den skal bidra til å skille bedriften fra andre aktører i bransjen. Under utviklingen av en visuell identitet bruker vi innsikt og strategi for å oppnå det resultatet vi ønsker. Vi må bli kjent med din målgruppe og dine konkurrenter. Finne styrker og svakheter for å få din bedrift til å stå frem og stille seg i en sterk posisjon i markedet.

Lillehammer kommune

En av kundene vi har fornyet den visuelle profilen for er Lillehammer kommune. De ønsket en endring der de gjenspeilet en aktiv, energisk men samtidig trygg kommune. Selve kommunevåpenet kunne ikke endres, men typografien ønsket vi å endre til en mer moderne og fremoverlent font. For å beholde gjenkjennelsen man hadde fra kommunen tidligere, beholdt vi også fargene – men laget grafiske element for å skape mer energi og dynamikk til designet.

Logo før og etter.

 

 

Ny visuell profil eller justering av den gamle?

De fleste profiler trenger en oppdatering en gang iblant for å ikke virke gammeldags eller utdatert. La en designer vurdere hva som bør gjøres. Små endringer på for eksempel form eller farge kan i noen tilfeller holde.

 

Ta kontakt for en vurdering av din visuelle profil

 

Hildegunn Johansen

Relaterte artikler:

Kommunikasjonsstrategi

Nettside prosess

Betalt søk