Nettside prosess

Skap en god nettside med oss

Å få en ny nettside innebærer ikke bare å gi oppdraget og grunnleggende innhold, for så å vente på utvikling før nettsiden blir publisert. For å få et godt produkt som passer kundens bedriftsmål og brukernes oppgaver og hensikter med å bruke nettstedet, må det legges ned tid i hvordan dette kan bli løst på en effektiv og smart måte.

Når vi får oppdraget med å utvikle en nettside har vi først et oppstartsmøte med involverte fra kunde og fra oss. Det er viktig for oss at kunden også er inkludert i prosessen, fordi vi ønsker at kunden har eierskap til prosessen fra start til slutt. Kundens kjennskap til egne kunder og brukere er viktig, og i kombinasjon med vår fagkompetanse er dette et godt grunnlag. Slik kan vi sikre en brukervennlig og optimal løsning.

Fra Spire Digital vil følgende ressurser være med; rådgiver og designer. I møtet arbeides det med å kartlegge, definere og prioritere innhold og funksjoner gjennom bruk av kjernesidemodellen. Kort fortalt tar vi fatt i de sidene på nettsiden som er sentrale for bedriftens mål, men kanskje viktigst; sidene der brukeroppgavene og konverteringene skjer.

Kjernesidemodellen

Kjernemodellen er en metodikk for innholdsdrevet design der målet er å gjøre nettstedet mest mulig brukervennlig. Den gjør at vi løser de vanligste problemene sett fra et brukerperspektiv, for eksempel at brukeren ikke finner det han/hun leter etter, eller at landingssider blir fylt opp med irrelevante elementer som skaper frustrasjon.

Kjernemodellen gjør at vi utvikler innhold som er:

- Passende: Innholdet er rett både for organisasjonen og brukere

- Nyttig: Hensikten med hver side er tydelig

- Brukersentrert: Tenk som sluttbrukeren

- Nødvendig: Slett unødvendig innhold!

En workshop tar i bruk kjernesideark som vi fyller ut sammen med kunden, og på denne måten får vi drøftet innhold og struktur. Dette fungerer også som et prioriteringsverktøy for å prioritere mellom ulike tiltak i ulike kanaler.

Interaksjonsdesign (UX)

Videre er interaksjonsdesign en sentral fase, og med bakgrunn i workshop med kjernesidemodellen ser vi her på brukeropplevelsen og hvordan nettsiden bør bygges opp for å fungere optimalt for brukerne. Vi ser blant annet på samspillet mellom ulike elementer og funksjoner i de ulike sidemalene som designes. Nettsiden skal være lett å navigere i for at brukeren kan løse sine oppgaver effektiv, og den skal ha en optimal brukeropplevelse på alle enheter.

Gjennom denne prosessen er det også viktig at vi jevnlig kommuniserer med kunden, så de får innsikt i arbeidet og kan gi tilbakemeldinger underveis.

Ferdiggjøring

Når design er klart og utvikler har fått opp front-end og back-end for nettsiden, tar vi et møte med kunden hvor vi går igjennom hele nettsiden og dens design og funksjoner. Dette er viktig så vi er sikre på at resultatet av arbeidet stemmer overens med det kunden forventet.

Her kan vi også i samarbeid med kunden finjustere på innhold og kommunikasjon, slik at det kommuniseres riktig fra første stund. Før nettsiden blir publisert implementerer vi Google Analytics, Google Tags på konverteringspunkter og Facebook Pixel, og eventuelt andre verktøy. Slik kan vi monitorere trafikk og komme raskt i gang med markedsføring i forskjellige kanaler, samt arbeide med organiske– og betalte søk.

Kontinuerlig prosess

En nettside er aldri ferdig. Vi følger med på de små detaljene, så vi hele tiden vet hvordan nettsiden blir tatt i bruk, hvordan markedsføring fungerer og hvordan kundene kommer inn og videre fra nettstedet. Kanskje må man gjøre justeringer på innhold eller funksjoner, eller legge til nye elementer når behov for dem oppstår.

Vi skreddersyr nettsider for hver enkelt kunde ut ifra hva man trenger. Alt fra enkle og mindre oppsett til å starte opp med en helt ny side. En av tingene vi tilbyr er preSite, se mer om dette her: https://www.presite.no/ 

Det er viktig å ha en god nettside i grunn før man begynner å lede trafikk inn dit fra annen markedsføring. Om nettsiden ikke er bra vil man for eksempel se en høy fluktfrekvens på besøkende. 

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat om nettsider eller annen markedsføring.

 

Ta kontakt

 

Joakim Milian Elden

Relaterte artikler:

Kommunikasjonsstrategi

Betalt søk

Sosiale medier