Om Spire

Hvem vi er og hva vi står for

PROFF OG NYSKAPENDE KOMMUNIKASJON

Spires kjerneleveranse er digital kommunikasjon. Vår drivkraft er sammen med kundene å skape verdi gjennom engasjement og kreativitet. Vi jobber målrettet for å levere profesjonelle og nyskapende kommunikasjons-løsninger – uansett kanal eller arena.

Våre medarbeidere har spisskompetanse innen kommunikasjons- og markedsstrategi, design, teknologi og utvikling av både digitale og analoge kommunikasjonstiltak.

Gjennom vår metodikk og erfaring gjennomfører vi effektive prosesser for å finne den optimale løsningen for våre kunder. En investering i målrettet kommunikasjon og dialog er en investering i måloppnåelse og suksess.

Spires hovedbase er på Flisa i Åsnes kommune, men du finner oss også i Oslo, Elverum og Jessheim. Vi er så heldige å ha et bredt spekter av kunder – som spenner fra mindre, lokale kunder til store, nasjonale oppdragsgivere. De gir oss utfordringer som gjør at vi hele tiden utvikler oss.

KUNDEN ER ALLTID MIDTPUNKTET

For å finne den optimale kommunikasjonsløsningen er det viktig å investere i en god prosess. Vår metodikk er basert på mange års erfaring, og den viktigste føringen for prosessen er å alltid la kunden være midtpunktet. Spire-metodikken gjennomføres i fire faser; inspirasjon, idéutvikling, gjennomføring og evaluering.

Inspirasjonsfasen er startpunktet for vegen fram til ferdig løsning. Der kartlegges kundens mål og strategi, vi finner de viktigste utfordringene og analyserer målgruppene og deres behov. Målet er å lage den optimale kundereisen. Våre medarbeidere inspireres også av hva som skjer i markedet og hvilke trender som preger sluttbrukernes informasjonskonsum.

Idéutvikling skjer i tett samvirke med deg som kunde. Arbeidsmøter og kreativ idémyldring er både morsomt og nyttig, og skaper trygghet i endelig valg av konsept, design, løsning og kanaler.

Gjennomføring er produksjon av robuste og effektive løsninger, uansett plattform. Undervegs i prosessen har vi også mulighet til å teste og forbedre løsningen før den lanseres.

Evaluering er viktig, særlig når det gjelder å optimalisere løsningen i forhold til sluttbrukernes behov og forventninger. Kommunikasjon krever kontinuerlig evaluering, her har vi effektive analyseverktøy for å kunne spisse form og innhold.