Design og konsept

Profilutvikling

Profilutvikling og identitet

En god visuell profil gir deg identitet og personlighet som gjør det mulig å skille seg ut i markedet. Det er viktig å ha en rød tråd gjennom alt du gjør for å skape en gjenkjennelseseffekt så kunden din forstår hvem du er og hva du gjør. Vi hjelper deg og din bedrift å tenke helhetlig slik at de visuelle virkemidlene går igjen i alt kommunikasjonsmateriell.

Kontakt oss

Hildegunn Johansen

Grafisk designer

hildegunn@spiredigital.no

Anne Marthe G. Bergersen

Grafisk- /interaksjonsdesigner

anne.marthe@spiredigital.no