Innhold

Animasjon

Animerte videoer

Animert video er et grep som engasjerer og gir blikkfang, og det kan samtidig hjelpe deg å fortelle budskapet ditt mer effektivt. 65% av mennesker lærer visuelt og 90% av informasjonen som overføres til hjernen er visuell.

I større og større grad kutter man i tekstmengder og fokuserer heller på å få frem budskap ved hjelp av grafikk eller videobruk. Fordelen med video kontra tekst er at man kan formidle større budskap på liten tid, og begrenset tid er sentralt i alle digitale kanaler.

Ved å være mer kreativ i sosiale medier har bedrifter og merkevarer fordelen av å etterlate et minneverdig inntrykk til nåværende og potensielle nye kunder. Det er enklere for bedrifter å gi innblikk i deres formål, verdier og intensjoner - gi kundene en klarere forståelse av hvem de er som en bedrift, hva de står for og hvordan de kan hjelpe kundene.


Tone i videoer

Hvis man velger å bruke en animert video for å fremme budskap er det viktig å velge riktig tone for hvordan informasjonen skal presenteres. Dette kan avhenge av bedriftens visuelle identitet og budskapet som formidles. Animasjonen kan f. eks. basere seg mest på animerte stillbilder, musikk og tekst, man kan ta i bruk animert grafikk og voice-over, eller man kan bruke innspilt film. Ofte kombinerer man flere ulike elementer.
Kontakt oss