Innsikt og strategi

Identitet og kommunikasjonsplattform

Identitet og kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattformen skal være en forlengelse og en kommunikasjonsmessig utdypning av virksomhetens strategi. En sterk merkevare er gjerne gjenkjennelig uten logoen. Det er derfor avgjørende at kommunikasjonen og alt bygger på de samme verdiene, samt forsterker hverandre. Bevissthet på hvordan man kommuniserer med omverdenen er nødvendig. God omdømmebygging ligger i atferd, i kommunikasjonen og en virksomhets evne til å etablere gode relasjoner til omverdenen. Vi bistår deg i prosessarbeidet med å identifisere verdier og løfte.

Kontakt oss

Marianne S. Sletten

Rådgiver

marianne@spiredigital.no

Elisabeth Eikemo

Digital rådgiver

elisabeth@spiredigital.no